About Talant

Website
Website
Employees
Employees
501-1,000 employees View all
Industry
Industry
hospital & health care
Location
Location
Postbus 303 Trambaan 10,Heerenveen,Friesland,NL
Description
Information
Een plek voor opvang, wonen of dagbesteding is pas fijn als het vertrouwd voelt. Zorg gaat in de kern om menselijk contact en wij zijn daarin - op z’n Fries - heel nuchter en noflik.Iedereen met een verstandelijke beperking en een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) kan een beroep doen op de 24-uurs zorg van Talant. Zij kunnen of mogen meestal niet alleen zelf beslissen, daarom is het samenspel met ouders, familie of andere naast betrokkenen óók heel belangrijk.Globaal verdelen we onze cliënten in de volgende levensfases: kinderen van 0 tot 18 jaar, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Iedereen maakt een ontwikkeling door, want verandering hoort bij het leven. Daarom houden we – ook door de tijd heen – bij zowel opvang, wonen als dagbesteding rekening met leeftijd, levensfase en zorgvragen.

Talant Alternatives

Industry
hospital & health care
Industry
Hospital & Health Care
Industry
mental health care
Industry
hospital & health care
Industry
Hospital & Health Care
Industry
hospital & health care
Industry
Hospital & Health Care
Industry
Hospital & Health Care

Frequently Asked Questions about Talant

What is Talant email format?

The widely used Talant email format is {f}.{last} (e.g. [email protected]) with 52.63% adoption across the company.


What is Talant customer service number?

To contact Talant customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more