About Halfen AB

Website
Website
Employees
Employees
11-50 employees View all
Industry
Industry
construction
Description
Information
Med mer än 20 000 produkter är HALFEN ett av de internationellt mest framgångsrika företagen inom betongförankrings-, fasadinfästnings- och montageteknik. Vi erbjuder våra kunder mycket högvärdiga produkter för betongelementbyggnader, industribyggnader och bostadshus samt för anläggnings- och infrastrukturbyggnad. Våra varumärken "HALFEN", "DEHA", "DEMU" och "FRIMEDA" tillhör marknadsledarna. Denna ställning avser vi att bibehålla och bygga ut över hela världen. Allt sedan företaget startade 1929 har vårt mål varit att erbjuda kundanpassade, innovativa och kostnadseffektiva lösningar. Med passion och kompetens. Och med mycket högt ställda anspråk när det gäller teknik, kvalitet och säkerhet. HALFEN-innovationerna har alltid varit och kommer alltid att vara vägvisande för hela branschen. Vi kommer också i fortsättningen att driva på framåtskridandet. Därför investerar vi i forskning och i samarbete med universiteten. De höga krav som ställs på oss återspeglas också i relationerna till anställda, kunder och leverantörer. På alla plan präglas vårt handlande av förtroende, respekt och pålitlighet. För vi vill ha en långfristig världsomspännande tillväxt, och den uppnår vi bara genom konsekvent kostnadsstyrning, affärsmässigt handlande och inte minst genom att göra oss förtjänta av det förtroende som visas oss. Som ett internationellt företag är vi medvetna om vårt globala och lokala samhällsansvar. Denna förpliktelse tar vi aktivt till oss.

Halfen AB Alternatives

Industry
construction
Industry
building materials
Industry
Construction
Industry
Construction
Industry
Construction
Industry
Construction

Frequently Asked Questions about Halfen AB

What is Halfen AB email format?

The widely used Halfen AB email format is {first}.{last} (e.g. [email protected]) with 100% adoption across the company.


What is Halfen AB customer service number?

To contact Halfen AB customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more