About Folktandvården Stockholm AB

Website
Website
Employees
Employees
1,001-5,000 employees View all
Industry
Industry
hospital & health care
Location
Location
SE
Description
Information
Folktandvården Stockholms län AB är ett av Europas ledande tandvårdsföretag. På våra 80 kliniker för allmäntandvård, medicinsk tandvård och specialisttandvård tar vi emot över en miljon patientbesök varje år. Vi är ett landstingsägt bolag och har cirka 2 000 medarbetare. Varje dag utför vi professionell tandvård med hög kvalitet. Genom förebyggande insatser minskar vi behovet av sjukdomsrelaterad tandvård. Samarbete mellan allmän- och specialisttandvården, mellan olika yrkesgrupper och olika specialiteter samt mellan tandvården och hälso- och sjukvården berikar och inspirerar. Vårt interna utbildningsprogram ger varje medarbetare möjlighet att fördjupa sig, utvecklas i sin yrkesroll och dela med sig av sin kompetens.

Folktandvården Stockholm AB Alternatives

Industry
Hospital & Health Care
Industry
Hospital & Health Care
Industry
Hospital & Health Care
Industry
hospital & health care
Industry
Hospital & Health Care
Industry
Hospital & Health Care

Frequently Asked Questions about Folktandvården Stockholm AB

What is Folktandvården Stockholm AB email format?

The widely used Folktandvården Stockholm AB email format is {first}.{last} (e.g. [email protected]) with 83.33% adoption across the company.


What is Folktandvården Stockholm AB customer service number?

To contact Folktandvården Stockholm AB customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more