About CatalunyaCaixa

Website
Website
Employees
Employees
1,001-5,000 employees View all
Industry
Industry
financial services
Description
Information
CatalunyaCaixa és una entitat financera centrada en la banca minorista de qualitat, que es materialitza en un servei personalitzat per a particulars i empreses, en que els clients disposen del seu propi gestor. El tracte directe amb el client i l’aposta pel territori són els principals valors de l’entitat, que disposa d’un ampli equip de professionals i una extensa xarxa d’oficines i caixers per donar servei als seus clients, responent a la filosofia de Banca Km.0, Banca de proximitat. L’entitat forma part del Grup BBVA, un dels grups financers més sòlids del món, líder en l’àmbit de la transformació tecnològica i digital. --- CatalunyaCaixa es una entidad financiera centrada en la banca minorista de calidad, que se materializa en un servicio personalizado para particulares y empresas, en que los clientes disponen de su propio gestor. El trato directo con el cliente y la apuesta por el territorio son los principales valores de la entidad, que dispone de un amplio equipo de profesionales y una extensa red de oficinas y cajeros para prestar servicio a sus clientes respondiendo a la filosofía de Banca Km.0, Banca de proximidad. La entidad forma parte del Grupo BBVA, uno de los grupos financieros más sólidos del mundo, líder en el ámbito de la transformación tecnológica y digital.

CatalunyaCaixa Alternatives

Frequently Asked Questions about CatalunyaCaixa

What is CatalunyaCaixa email format?

The widely used CatalunyaCaixa email format is {first}.{last} (e.g. [email protected]) with 51.06% adoption across the company.


What is CatalunyaCaixa customer service number?

To contact CatalunyaCaixa customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more