About Bakı Telefon Rabitəsi MMC

Website
Website
Employees
Employees
11-50 employees View all
Industry
Industry
Telecommunications
Description
Information
"Bakı Telefon Rabitəsi" MMC Bakı şəhəri ərazisində dövlət və idarəetmə orqanlarına, idarə, müəssisə və təşkilatlara, xarici hüquqi şəxslərə, onların nümayəndəliklərinə, ən əsası əhaliyə fasiləsiz, yüksək keyfiyyətli bütün növ telefon, genişzolaqlı internet, radiorabitə və digər müasir telekommunikasiya xidmətləri göstərir."Baku Telephone Communications" LLC provides high-quality uninterrupted telephone communication, radio communication, broadband internet and other advanced telecommunications services in the territory of Baku city to the public and government administration, businesses and organizations, as well as foreign legal entities and their representatives.

Bakı Telefon Rabitəsi MMC Alternatives

Industry
telecommunications
Industry
Telecommunications
Industry
Telecommunications
Industry
Telecommunications
Industry
telecommunications
Industry
Telecommunications
Industry
telecommunications

Frequently Asked Questions about Bakı Telefon Rabitəsi MMC

What is Bakı Telefon Rabitəsi MMC email format?

The widely used Bakı Telefon Rabitəsi MMC email format is {f}{last} (e.g. [email protected]) with 75.00% adoption across the company.


What is Bakı Telefon Rabitəsi MMC customer service number?

To contact Bakı Telefon Rabitəsi MMC customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more