About Agila

Website
Website
Employees
Employees
201-500 employees View all
Industry
Industry
Staffing & Recruiting
Location
Location
Torkel Knutssonsgatan 24,Stockholm,Stockholm,SE
Description
Information
Välkommen till Agila Vårdassistans. Vi erbjuder bemanning och rekrytering av läkare, sjuksköterskor och socionomer till landsting, kommuner och privata vårdgivare över hela landet. Med specialistkunskap, väl utarbetade rutiner och omfattande behörighetskontroller matchar vi våra kunders kravprofiler med rätt kompetens gällande vårdbemanning och socionombemanning. Med ett aktivt kvalitetsarbete strävar vi alltid efter att erbjuda vård- och omsorgsbemanning med marknadens högsta kvalitet och servicenivå. Kvalitetsarbetet styr våra medarbetares arbetssätt och prioriteringar för att både uppdragsgivare och anställda skall uppfatta oss som den optimala samarbetsparten gällande bemanning inom vård och omsorg. Vi ställer mycket höga krav på oss själva och vår ambition är att våra läkare, sjuksköterskor och socionomer alltid skall uppfatta oss som bästa tänkbara arbetsgivare.

Agila Alternatives

Industry
Staffing & Recruiting
Industry
staffing & recruiting
Industry
staffing & recruiting
Industry
Staffing & Recruiting
Industry
Staffing & Recruiting
Industry
staffing & recruiting

Frequently Asked Questions about Agila

What is Agila email format?

The widely used Agila email format is {first}.{last} (e.g. [email protected]) with 75% adoption across the company.


What is Agila customer service number?

To contact Agila customer service number call here +46 8 410 725 00. To contact Agila customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more