Morgan Wackt’s Email & Phone

Image of Morgan Wackt

Morgan Wackt

Enhetschef @ Ekonomistyrningsverket

Morgan Wackt Contact Details

Location:
Stockholm, Sweden
Work:
Enhetschef @ Ekonomistyrningsverket
Revisor @ Statlig myndighet
Projektledare @ Statens Jordbruksverk
Education:
About:

Enhetschef @ Enhetschef för en Revisionsenheten Landsbygd och fiske inom myndighetens avdelning för EU-revision. I mitt uppdrag ingår att leda en grupp revisorer ca 10 st egen personal som granskar externa myndigheters handläggning av EU-stöd och att ansvara för rapportering till Kommissionen. Jag leder även en grupp konsulter som arbetar på uppdrag av mig. Jag har flerårig 

Looking for a different Morgan Wackt?

Get an email address for anyone on LinkedIn with the ContactOut Chrome extension
Install the extension - it's free!

ContactOut is used by
76% of Fortune 500 companies

Similar Profiles to Morgan Wackt

Recruiters looking for Morgan Wackt also viewed
Most popular profiles
Related profiles
  • No profiles to display.