Jan Van Essen’s Email & Phone

Image of Jan Van Essen

Jan Van Essen

Beleidsmedewerker Bouw en Woningtoezicht @ Gemeente Renswoude

Jan Van Essen Contact Details

Location:
Utrecht Area, Netherlands
Work:
Beleidsmedewerker Bouw en Woningtoezicht @ Gemeente Renswoude
Medewerker Ruimtelijke Ordening en Beheer @ Gemeente Leersum
Education:
@ BOB ABW voortgezet
About:

Beleidsmedewerker Bouw en Woningtoezicht @ - Ontwikkelen van handhavingsbeleid en opstellen van handhavingsbeschikkingen; - Participant bij ontwikkeling (verkaveling en verkoop) van woningbouw in Beekweide en overige grondverkoop in Renswoude; - Adviseur voor het college van b&w inzake publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vraagstukken; - Vertegenwoordigen van gemeente in bezwaarschriftencommissie en in rechte; - Ontwikkelen van beleidsnotities en verordeningen op 

Looking for a different Jan Van Essen?

Get an email address for anyone on LinkedIn with the ContactOut Chrome extension
Install the extension - it's free!

ContactOut is used by recruiters at 30% of the Fortune 500 companies

Similar Profiles to Jan Van Essen

Recruiters looking for Jan Van Essen also viewed
Most popular profiles
Related profiles
  • No profiles to display.