Image of Jan Klomp

Jan Klomp's Email and Phone

Partner @ Claassen, Moolenbeek & Partners

Jan Klomp's Email

  • j****p@solcon.nl
View Jan's Contact Info
It's free! Takes 5 seconds to sign up
Location Apeldoorn Area, Netherlands
Work
Partner @ Claassen, Moolenbeek & Partners
Owner @ JMK Beheer B.V.
Directeur @ Conform B.V.
Senior Medewerker In Control @ SNS Property Finance B.V.
Senior Reporting Specialist @ SNS Bank Zakelijk
Senior Reporting Specialist @ SNS Property Finance
Hoofd Accounting en Reporting @ SNS Property Finance
Controller SNS AM @ SNS Asset Management N.V.
Sr Compliance Officer @ SNS Asset Management N.V.
Manager Operations @ SNS Asset Management N.V.
Senior Interim Manager @ Ernst & Young Interimmanagement
Project Member @ SNS Bank
Hoofd Back Office @ Staalbankiers
Controleleider @ Ernst & Young
Education
Compliance Officer @ Nederlands Compliance Instituut
Risicomanagement @ Alex van Groningen
Bachelor of Economics, SPD @ SPD
Masterclass Riskmanagement, Compliance & Governance @ NCOI
Bachelor, Economics @ RSM Erasmus Universiteit
Geen, Bestuurskunde @ Universiteit Twente
VWO, Atheneum A @ Myrtus College, Apeldoorn
Inleiding Zakelijke kredietverlening, Geslaagd @ NibeSVV
Verkoop-/Motivatietraining, Succesvol afgerond @ Gustav Käser Training International
About

Opstellen van ondernemingsplannen Opstellen van financieringsplannen, ook gestapelde financieringen Begeleiden van koop- of verkoop van bedrijf(sonderdelen). Verbetering bedrijfsprocessen Het invlechten en ontvlechten van administraties in verband met overname of verkoop van bedrijfsactiviteiten. Risk Control Matrix, inclusief het houden van risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E). Beschrijving AO/IC inclusief bepaling van restrisico's Vertaling van Compliance Wet- en regelgeving (Wft) naar  see more

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

Contactout is used by recruiters at 30% of the fortune500

Ready to try ContactOut?

Start your free trial
(300+ Reviews)