About Stichting Humanitas Rotterdam

Website
Website
Employees
Employees
501-1,000 employees View all
Industry
Industry
hospital & health care
Location
Location
Achillesstraat 290,Rotterdam,NL
Description
Information
De Stichting Humanitas Rotterdam (opgericht in 1959) heeft een lange traditie van vernieuwende initiatieven op het gebied van zorg, wonen en welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Humanitas telt 35 vestigingen, 3.500 medewerkers en bijna 2.000 vrijwilligers. De stichting baarde de laatste decennia nationaal en internationaal opzien met haar op menselijk geluk gerichte zorgfilosofie. Humanitas hanteert daarbij vier kernwaarden: - eigen regie over het leven - eigen activiteit (use it or lose it) - een positieve basishouding (ja-cultuur) - een grote familie (niet zij/wij, maar een ‘extended family’-aanpak) Deze basiswaarden geven tezamen via alle betrokken belangengroepen (managers, cliënten, medewerkers, familie en vrijwilligers) richting aan de organisatie. Humanitas legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn. Ouderen, partners en familie worden in een vrolijke omgeving en door een motiverende organisatie op een speelse manier zélf actief en worden met hun ervaringsdeskundigheid en inzet een grote steun voor de organisatie.

Stichting Humanitas Rotterdam Alternatives

Industry
hospital & health care
Industry
hospital & health care
Industry
hospital & health care
Industry
hospital & health care
Industry
Hospital & Health Care
Industry
Hospital & Health Care
Industry
Hospital & Health Care
Industry
Hospital & Health Care
Industry
hospital & health care
Industry
Hospital & Health Care
Industry
Hospital & Health Care

Frequently Asked Questions about Stichting Humanitas Rotterdam

What is Stichting Humanitas Rotterdam email format?

The widely used Stichting Humanitas Rotterdam email format is {f}{last} (e.g. [email protected]) with 50% adoption across the company.


What is Stichting Humanitas Rotterdam customer service number?

To contact Stichting Humanitas Rotterdam customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more