About SPP-distribúcia a.s.

Website
Website
Employees
Employees
51-200 employees View all
Industry
Industry
oil & energy
Description
Information
Hlavnou činnosťou spoločnosti SPP - distribúcia je predaj distribučných kapacít, rozvojové aktivity, prevádzka a výkon údržby plynárenskej distribučnej siete, prostredníctvom ktorej sa distribuuje približne 98 % z celkového distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej republike do viac ako 1,5 milióna odberných miest.Prostredníctvom Slovenského plynárenského dispečingu spoľahlivo zastrešujeme komplexnú nepretržitú 24 hodinovú dispečerskú činnosť. Sme garantom bezpečnosti dodávok pre domácnosti a zaisťujeme vyvažovanie siete. Prístup k zemnému plynu má viac ako 94 % obyvateľstva Slovenska.Poslaním spoločnosti SPP - distribúcia ako vlastníka a prevádzkovateľa distribučnej siete je technicky bezpečná, dodávateľsky spoľahlivá a súčasne ekonomicky efektívna distribúcia zemného plynu. Stredobodom záujmu spoločnosti SPP - distribúcia je prehlbovanie know-how v oblasti distribúcie zemného plynu a rozvíjanie distribučných aktív. Prostredníctvom dôslednej starostlivosti o plynárenskú distribučnú sieť zaisťujeme distribúciu zemného plynu ako jedného z najekologickejších a najkomfortnejších druhov energie.English:SPP - distribúcia, a.s., is the owner and operator of a gas distribution network, which accounts for approximately 98% of the volumes distributed in the territory of the Slovak Republic. The company is responsible for the reliable, safe and efficient distribution of natural gas from transmission networks through gas distribution systems to end customers, and also for securing connection to the distribution network and for meter-readings of consumed natural gas.SPP – distribúcia ensures also the sale of distribution capacities, development, operation and maintenance of gas networks, as well as gas balancing and dispatching.

Frequently Asked Questions about SPP-distribúcia a.s.

What is SPP-distribúcia a.s. email format?

The widely used SPP-distribúcia a.s. email format is {first}.{last} (e.g. [email protected]) with 100% adoption across the company.


What is SPP-distribúcia a.s. customer service number?

To contact SPP-distribúcia a.s. customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more