About Euler Hermes Norge

Website
Website
Employees
Employees
5,001-10,000 employees View all
Industry
Industry
insurance
Location
Location
Holbergsgate 21 PB 6875 St.Olavs Plass,Oslo,NO
Description
Information
GI DIN VIRKSOMHET EN FORDEL Vi passer på din forretning, mens du skaper vekst. Som kunde hos oss inngår du et partnerskap med verdens største kredittforsikringsselskap med kontorer over 50 land, og faste samarbeidspartnere i 80. Det gir deg tilgang til våre ekspertes kunnskap, uansett hvor i verden du befinner deg. DU BØR OVERVEIE: Hva vil det bety for deg dersom en kunde går konkurs? 75 % av alle tap skjer på veletablerte kundeforhold, og en konkurs hos din kunde kan få fatale konsekvenser dersom du sitter igjen med utbetalte regninger. ______________________________________________________________________________ VI TILBYR: • KREDITFORSIKRING | Dersom dine kunder får betalingsvanskeligheter, utbetaler vi ersatning i løpet av kort tid, slik at du kan fortsette din forretning som før. • GLOBAL INKASSO | Alle virksomheter kan benytte seg av vår globale inkassoservice, også om man ikke har kredittforsikring gjennom oss. • GARANTI | Våre garanatiløsninger kan sidestilles med bankgarantier, men uten å belaste ditt engasjement til banken eller din likviditet. ______________________________________________________________________________ PERSONLIG KONTAKT Vår omfattende kunnskap om ulike bransjer og risiki over hele verden, er bygget opp gjennom over 100 år. Dette gjør oss til en sterk partner til å overvåke din forretning. Du har alltid en fast kontaktperson eller team og forholde deg til, som sikrer seg inngående kjennskap til din virksomhet og den bransje som du oprerer i. EN DEL AV ALLIANZ Euler Hermes er en del av Allianz konsernet – et av verdens ledende virksomheter innen forsikring, bank og asset management, og er etablert i over 70 land. Med Allianz i ryggen kan vi tilby våre kunder og samarbeidspartnere de beste forsikrings- og garantiløsninger på markedet. KONTAKT OSS - og hør hvordan vi kan hjelpe med å styrke din forretning. Tel. +47 23 25 60 00 [email protected]

Frequently Asked Questions about Euler Hermes Norge

What is Euler Hermes Norge email format?

The widely used Euler Hermes Norge email format is {f}{last} (e.g. [email protected]) with 75.00% adoption across the company.


What is Euler Hermes Norge customer service number?

To contact Euler Hermes Norge customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more