Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği logo

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Email Format

Get verified emails for Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği employees

About Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Website
Website
Employees
Employees
51-200 employees View all
Industry
Industry
Non-profit Organization Management
Location
Location
Evliya Çelebi Mah. Şimal Sok. No:10,İstanbul,Şişhane,TR
Description
Information
Hakkımızda Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Çağdaş toplum ve çağdaş birey için; Evrensel; çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi, Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması, Toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi öncelik taşır. İlkelerimiz Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Partiler üstü konumunu korumak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki çalışmalarında partiler üstü konumunu korumaya özen gösterir. Misyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmaktır. Vizyonumuz Misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda, Türkiye’de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmaktır. Çağdaşlık Anlayışımız Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten bir anlayıştır. Değerlerimiz Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık Demokrasi Kültürü ve Laiklik Hukukun Üstünlüğü Dürüstlük, Güvenirlilik Çevre Bilinci Emeğe Saygı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alternatives

Industry
Non-profit Organization Management
Industry
non-profit organization management
Industry
Non-profit Organization Management
Industry
Non-profit Organization Management
Industry
Non-profit Organization Management
Industry
Non-profit Organization Management
Industry
non-profit organization management
Industry
non-profit organization management
Industry
non-profit organization management
Industry
non-profit organization management
Industry
non-profit organization management
Industry
non-profit organization management

Frequently Asked Questions about Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

What is Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği email format?

The widely used Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği email format is {f}{last} (e.g. [email protected]) with 75.00% adoption across the company.


What is Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği customer service number?

To contact Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more