Image of Martin Van Der Linden

Martin Van Der Linden

Uitdagende functie @ Vanaf 1 februari werkzaam bij ....

Vanaf 1 februari werkzaam bij .....

Amsterdam Area, Netherlands

Ranked #1,213 out of 24,260 for Uitdagende functie in United States

Section title

Martin Van Der Linden's Email Addresses & Phone Numbers

Martin Van Der Linden's Work Experience

Vanaf 1 februari werkzaam bij ....

Uitdagende functie

November 2015 to Present

SGS INTRON Certificatie B.V.

Operationeel Manager / Plaatsvervangend Certificatie Manager

May 2012 to December 2015

SGS INTRON Certificatie BV

Accountmanager vakgroep Bodem & Grond

December 2009 to May 2012

Martin Van Der Linden's Education

MBO Laboratoriumonderwijs

Laboratoriumtechniek

1994 to 1998

Caland Lyceum

HAVO

1989 to 1994

Martin Van Der Linden's Professional Skills Radar Chart

Based on our findings, Martin Van Der Linden is ...

Social
Strategic
Straightforward

What's on Martin Van Der Linden's mind?

Based on our findings, Martin Van Der Linden is ...

50% Left Brained
50% Right Brained

Martin Van Der Linden's Estimated Salary Range

About Martin Van Der Linden's Current Company

Vanaf 1 februari werkzaam bij ....

Frequently Asked Questions about Martin Van Der Linden

What company does Martin Van Der Linden work for?

Martin Van Der Linden works for Vanaf 1 februari werkzaam bij ....


What is Martin Van Der Linden's role at Vanaf 1 februari werkzaam bij ....?

Martin Van Der Linden is Uitdagende functie


What is Martin Van Der Linden's personal email address?

Martin Van Der Linden's personal email address is m****[email protected]


What is Martin Van Der Linden's business email address?

Martin Van Der Linden's business email addresses are not available


What is Martin Van Der Linden's Phone Number?

Martin Van Der Linden's phone (**) *** *** 342


What industry does Martin Van Der Linden work in?

Martin Van Der Linden works in the Construction industry.


About Martin Van Der Linden

📖 Summary

Uitdagende functie @ From November 2015 to Present (2 months) Operationeel Manager / Plaatsvervangend Certificatie Manager @ In de rol van Operationeel Manager belast met: • De dagelijkse leiding van de afdelingen Inspectie, Planning en Procesondersteuning; • Het ondersteunen van de sectormanager bij de formulering van het beleid; • Het bevorderen van de efficiency van de algemene werkprocessen; • Het motiveren en coachen van medewerkers bij de uitvoering van het werk; • Het beoordelen van medewerkers binnen de afdelingen Inspectie, Planning en Procesondersteuning alsmede het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken • Het opzetten van vacaturetrajecten alsmede het voeren van sollicitatiegesprekken voor de afdelingen Inspectie, Planning en Procesondersteuning. Daarnaast bevoegd tot het nemen van beslissingen als eindverantwoordelijke bij het verlenen, verlengen, opschorten en intrekken van kwaliteitsverklaringen alsmede het nemen van beslissingen in het kader van het sanctiebeleid. Naast de rol van Operationeel Manager tevens eindverantwoordelijke (geweest) voor de SC-530, SC-540 en de BRL SVMS-007 in welk kader contact wordt gevoerd met accountmanagers, auditoren en inspecteurs voor het beheren van de certificatiesystemen en de harmonisatie van de uitvoering. From May 2012 to December 2015 (3 years 8 months) Accountmanager vakgroep Bodem & Grond @ Accountmanager cluster Bodem & Grond: Verantwoordelijk voor het beheer van accounts binnen de vakgroep Bodem & Grond. Auditor: Gekwalificeerd auditor voor de volgende systemen: BRL SIKB 1000 BRL SIKB 2000 BRL SIKB 2100 BRL SIKB 6000 BRL SC-530 BRL SC-540 Aankomend Operationeel Manager: Verantwoordelijk voor het optimaliseren, controleren en aansturen van de interne operationele processen bij afdeling Procesondersteuning, afdeling Planning, het team van auditoren en SGS INTRON Examenbureau b.v.. Gedurende de periode van 2009 - 2012 is vorm gegeven aan de behoefte van deze nieuwe functie en nieuwe rol binnen de organisatie hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot het formaliseren van de feitelijke functie. From December 2009 to May 2012 (2 years 6 months) Projectleider Milieu @ Verzorgen van bodemonderzoeken in het kader van overheidsbesluitvorming en grondtransacties. Het verzorgen van asbestinventarisaties voorafgaande aan (totaal)sloop van een object of overdrachtseigendom. From 2005 to 2009 (4 years) Projectleider Bodem & Asbest @ Verzorgen van bodemonderzoeken in het kader van overheidsbesluitvorming en grondtransacties. Het verzorgen van asbestinventarisaties voorafgaande aan (totaal)sloop van een object of overdrachtseigendom. Het verzorgen van projectbegeleiding bij bodemsaneringen, asbestsaneringen en (totaal)sloopprojecten. From 2001 to 2005 (4 years) Junior Projectleider @ Begonnen als stagiair op de afdeling Zware Metalen van het laboratorium en uiteindelijk Junior Projectleider Bodemonderzoek From 1997 to 2001 (4 years) Amsterdam Area, NetherlandsLaborant @ Materiaal onderzoek en vrijgave metingen na asbestsanering From 1999 to 2000 (1 year) Laboratoriumtechniek @ MBO Laboratoriumonderwijs From 1994 to 1998 HAVO @ Caland Lyceum From 1989 to 1994 Martin Van Der Linden is skilled in: Operations Management, Project Management, Coaching, Team Mentoring, Internal Audit, Auditing, Asbestos, Soil, Soil Classification, Quality Management, Project Planning, Account Management, Quality Auditing, ISO 17025, Legionella


Martin Van Der Linden’s Personal Email Address, Business Email, and Phone Number

are curated by ContactOut on this page.

10x your recruitment & sales conversations

Contact over 200M professionals
instantly by email or phone. Reveal
personal & work email addresses, as
well as phone numbers accurately with
our ContactOut Chrome extension.

In a nutshell

Martin Van Der Linden's Personality Type

Extraversion (E), Intuition (N), Feeling (F), Judging (J)

Average Tenure

2 year(s), 9 month(s)

Martin Van Der Linden's Willingness to Change Jobs

Unlikely

Likely

Open to opportunity?

There's 97% chance that Martin Van Der Linden is seeking for new opportunities

Engage candidates 10x faster

Enjoy unlimited access and discover candidates outside of LinkedIn

Trusted by 400K users from

76% of Fortune 500 companies

Microsoft Nestle PWC JP Morgan Merck Rackspace WarnerMedia Randstad Yelp Google

The most accurate data ever

CCPA Compliant
GDPA Aligned
150M Personal Emails
300M Work Emails
50M Direct Dials
200M Professional Profiles
30M Company Profiles

Hire Anyone, Anywhere
with ContactOut today

Making remote or global hires? We can help.

  • 50 contacts/month
  • Works on standard LinkedIn only
  • Work emails, personal emails, mobile numbers
* 1 user per company limit

No credit card required

Try ContactOut for Free