Image of Frans Oostrum

Frans Oostrum's Email and Phone

directeur @ MatchForce Jobcoaching BV

Frans Oostrum's Email

  • f****m@matchforce.nl
View Frans's Contact Info
It's free! Takes 5 seconds to sign up
Location The Hague Area, Netherlands
Work
directeur @ MatchForce Jobcoaching BV
Directeur @ MatchForce
Bestuurslid @ De Arbeidskring Coöperatie U.A
Werkzaam als Freelance Arbeidsdeskundige @ UWV
Secretaris @ Stichting Re-integratfonds MaaKBaan
Arbeidsdeskundige @ UWV Den Haag
Manager ZAW (ziektewet en arbeidsongeschiktheidswetten) @ UWV (Voorheen GUO)
Teamleider AAW/WAO @ UWV
Teamleider AAW/WAO @ UWV (GAK) Rotterdam
Beslisser/Opleider @ Gemeentelijke Sociale Dienst Leiden
zie description @ Gemeentelijke Sociale Dienst Den Haag
Bijstandmaatschappelijkwerker @ Sociale Dienst Den Haag
Bijstandmaatschappelijkwerker @ Sociale Dienst Den Haag
Assistent Kantoorbeheerder @ Nationale Volksbank
Kaskantoorbeheerder @ Amrobank
Education
2001, ergonomie, ao wetgeving en schattingsmethodiek @ Opleiding arbeidsdeskundige
post academisch, arbeid en organisatiekunde @ HSA & Maastricht Academy
1984, Maatschappelijkwerk @ Haagse Sociale Academie
1976, Ondernemersdiploma @ Middelbare Detailhandelsschool
Profiles http://www.matchforce.nl
About

Re-integratie van werkzoekenden met structurele functionele beperkingen, sollicitatietraining, arbeidsdeskundig advies en verzuimbegeleiding. Mijn ervaring met verzuimbegeleiding bestaat uit ondersteuning van werkgevers en leidinggevenden in de casemanagementtaken bij verzuim. Ontwikkeling van nieuwe re-integratie-instrumenten ten behoeve van de WAJONG populatie. Specialties: arbeidskundige ervaring sinds 1996, ervaring in terugdringen ziekteverzuim, re-integratie 1e en 2e spoor en werkplek onderzoek.

directeur @ Jobcoaching,  see more

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

Contactout is used by recruiters at 30% of the fortune500

Ready to try ContactOut?

Start your free trial
(300+ Reviews)