Handelsbanken Asset Management logo

Handelsbanken Asset Management Email Format

Get verified emails for Handelsbanken Asset Management employees

About Handelsbanken Asset Management

Website
Website
Employees
Employees
51-200 employees View all
Industry
Industry
Investment Management
Location
Location
, Sweden
Description
Information
Handelsbanken är en universalbank, det vill säga levererar tjänster inom hela bankområdet. Handelsbanken har en stark position på den svenska marknaden med 461 kontor (30 september 2009). Under de senaste 15 åren har en universalbanksverksamhet byggts upp i de övriga nordiska länderna och sedan år 2000 även i Storbritannien. Handelsbanken hade per den 30 juni 2009 54 kontor i Danmark, 45 i Finland, 48 i Norge och 62 i Storbritannien. Därutöver har banken 36 bankkontor och 4 representantkontor i 18 länder utanför Norden och Storbritannien. Totalt har Handelsbanken 710 kontor i världen. Rörelseresultat januari - september 2009: 10,5 mdkr Balansomslutning 30 september 2009: 2 148 mdkr, varav utlåning till allmänheten 1 476 mdkr.

Handelsbanken Asset Management Alternatives

Industry
banking
Industry
investment management
Industry
investment management
Industry
Investment Management
Industry
Investment Management
Industry
investment management
Industry
Investment Management
Industry
Investment Management
Industry
investment management
Industry
investment management

Frequently Asked Questions about Handelsbanken Asset Management

What is Handelsbanken Asset Management email format?

The widely used Handelsbanken Asset Management email format is {last}{f} (e.g. [email protected]) with 75% adoption across the company.


What is Handelsbanken Asset Management customer service number?

To contact Handelsbanken Asset Management customer service number in your country click here to find.


Who is the CEO of Handelsbanken Asset Management?

Carl Svensson is the CEO of Handelsbanken Asset Management. To contact Carl Svensson email at [email protected].


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more