drop it

  • Website: http://www.dropit-web.com/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: drop it™ - En marknadsplats för tjänster där efterfrågan kan vara vad som helst och tillfredsställas av vem som helst. drop it™ skapades för att möjliggöra mötet - mellan den som behöver något och den som har de rätta förutsättningarna för en lösning - utan att behöva gå genom en tredje part. På så sätt kan tjänsterna utföras till ett bättre pris och samtidigt generera en högre vinst för utföraren. En annan viktig fördel med att slippa en tredje parts inblandning är att kommunikationen blir direkt. På så sätt kan även uppdrag som läggs upp med väldigt kort varsel lösas på ett tillfredsställande sätt. Det möjliggör också en helt annan flexibilitet för båda parter, då ändringar och funderingar kan avhandlas direkt i appen.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Aviation & Aerospace
  • Education Management
  • Banking
  • Information Technology & Services
  • Computer Software