Zorgethiek.nu

 • Website: http://www.zorgethiek.nu/
 • Size: 1-10 employees
 • Overview: Het doel van de organisatie en onze website is het bevorderen van aandacht voor zorgethiek door activiteiten als het bieden van achtergrondinformatie over deze ethische stroming, het belichten van actuele kwesties vanuit zorgethisch perspectief, het voor het voetlicht brengen van zorgethici uit andere landen. Zorgethiek.nu is geworteld in de vakgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek sinds 2012. De site richt zich op een breed publiek van lezers uit zorg, wetenschap en samenleving. De redactie van de site bestaat uit stafleden, studenten en oud-studenten van de master Zorgethiek en Beleid . Naast Zorgethiek.nu is er de Engelstalige zustersite Ethicsofcare.org die zich richt op de internationale ontwikkelingen binnen de zorgethiek, met name in Europa. Wat is zorgethiek? Zorgethiek (‘ethics of care’) is een politiek-ethische stroming, die wil begrijpen hoe zorg in elkaar zit door op een bepaalde manier te kijken. Zij kijkt naar de samenleving en kiest daarbij ‘zorg’, en met name zorgrelaties en –structuren als venster. In de jaren ’80 is zorgethiek opgekomen vanuit de feministische ethiek, waar aandacht ontstond voor zorg als structuur binnen gemeenschap. De zorgethici richten zich voornamelijk op gezondheidszorg als domein van de samenleving. Het uitgangspunt van zorgethiek is de gedachte dat er in iedere vorm van zorg iets zit wat ‘goed’ is. Dat goede is meer dan ‘ nuttig’, ‘efficient’ of aangenaam’. Het is moreel van aard: het heeft te maken met een goed leven, met en voor anderen, in rechtvaardige instituties. Zorgethiek kijkt naar zorg met een bijzondere aandacht voor: Zorgethiek.nu heeft als motto: ‘understanding care’. Ten gunste van de zorgprofessionals en de mensen waarmee zij dagelijks van doen hebben.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Insurance
 • Industrial Automation
 • Wine and Spirits
 • Performing Arts
 • Facilities Services
 • Medical Practice
 • Religious Institutions
 • Financial Services
 • Consumer Services
 • Graphic Design