Visscher & de With

  • Website: http://www.visscherdewith.nl/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: Onze hoop en visie is dat er, binnen de verpleegkundige beroepsgroep, meer aandacht wordt gegeven aan het verkrijgen van inzicht in kwaliteitsmanagement (bijvoorbeeld in verpleegkundige processen), zodat zij zelf de kwaliteit van zorg kunnen bewaken en borgen. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn de krachten van de werkvloer. Wie beter dan zij kunnen vertellen hoe de zorg ingericht zou moeten worden. Visscher & de With verpleegkundig kwaliteitsmodel Aan de hand van het door ons ontwikkelde kwaliteitsmodel kunnen wij de kwaliteit van zorg op verpleegafdelingen analyseren. In ons model zetten wij de patiënt centraal. Alle processen, kwaliteitsdocumenten en ondersteunende aspecten draaien hier omheen. Door ons model kunnen wij op verschillende manieren naar de kwaliteit van zorg kijken. Hierover brengen wij advies uit en begeleiden, indien gewenst, de afdeling bij veranderingsprocessen. Allereerst lopen wij graag op de afdeling mee, zodat wij de daadwerkelijk verleende zorg kunnen observeren. Samen met het verplegend personeel kijken we naar wat er goed gaat en waar er verbeterpunten liggen. GRZ Sinds januari 2013 is er veel veranderd voor de geriatrische patiënt die revalidatiezorg nodig heeft. Zorginstellingen krijgen te maken met een totaal nieuwe manier van zorg leveren. Wij hebben ons gespecialiseerd in de GRZ en bieden graag onze kennis aan door middel van het geven van klinische lessen, trainingen en workshops. Mogelijke onderwerpen hierin zijn: - ADL-training - Werken in een therapeutisch leefklimaat - Revalidatieprocessen - Multidisciplinaire samenwerking - Rapporteren

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Information Technology & Services
  • Food Production
  • Environmental Services
  • Electrical & Electronic Manufacturing
  • Higher Education
  • Graphic Design
  • Writing and Editing