TnT IT Market

 • Website: http://tnt.net.mk/
 • Size: 11-50 employees
 • Overview: ТНТ ИТ маркет претставува огранок од фирмата ДПТУ Софтејџ ДООЕЛ Скопје од Скопје, регистрирана во декември 2004 година, како фирма за развој на софтвер и софтверски консалтинг. Во јули 2007г. дејноста на Софтејџ ДООЕЛ беше проширена со отворањето на ТНТ ИТ маркет во Г.Т.Ц. Скопје, како нова бизнис секција со дејност: трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници. Во период од три години фирмата имаше брз раст и развој, па така бројот на вработени лица се зголеми од три на шеснаесет, бројка што сеуште расте. Во меѓувреме фирмата отвори своја подружница и во Т.Ц. Рамстор. Нашите продавници во Г.Т.Ц. Скопје и Т.Ц. Рамстор ги мотивираа и другите конкурентски продавници да отворат свои подружници во овие трговски центри. Со цел да го постигнеме сето ова, формиравме силен тим од посветени луѓе, фокусирани на своите задачи со љубов и одговорност.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Internet
 • Packaging and Containers
 • Education Management
 • Writing and Editing
 • Entertainment
 • Management Consulting
 • Hospital & Health Care
 • Architecture & Planning