Testverkstaden Sverige AB

  • Website: http://www.testverkstaden.se/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: Testverkstaden är ett nystartat företag med fokus på testning och kvalitetshöjande insatser. Vår målsättning är att höja medvetenheten kring testning i Sverige genom att inspirera och dela med oss av våra upptäckter och erfarenheter. Vidare siktar vi på att förbättra hur testning utförs på företag genom att visa hur det kan göras på nya sätt som kan vara både effektivare och snabbare än traditionella testmetoder. Inom testområdet erbjuder vi också att hjälpa er med system- och verksamhetsutveckling samt utbildning.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Information Technology and Services
  • Architecture & Planning
  • Telecommunications
  • Leisure, Travel & Tourism
  • Events Services
  • Construction