TXG Technology AB Email Format & Employee Directory

TXG Technology AB är ett svensk företag med fokus på transportteknologi och energieffektivitet. Verksamheten är uppdelad i: TXG Transportation AB är representant för Skoda Transportation i Tjeckien som utvecklar och tillverkar moderna spårfordon. TXG Development AB utvecklar en miljöboggi som tar tillvara och återanvänder tågens bromsenergi. TXG Turbine AB utvecklar turbiner för kraftgenerering ur strömmande vatten på ett mycket kostnadseffektivt sätt. TXG Infrastructure är vårt senaste projekt, där vi ämnar hyra ut spårfordon till den nordiska marknaden. Vår vision är att bli den ledande helhetsleverantören för uthyrning av gods- och persontåg i Norden med ett tydligt miljömål.

TXG Technology AB contact details

Number of employees:
Industry:
Civil Engineering
Location:
Address:
Phone: