Svenskt Vatten

 • Website: http://www.svensktvatten.se/
 • Size: 11-50 employees
 • Overview: Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Information Technology and Services
 • Marketing & Advertising
 • Commercial Real Estate
 • Management Consulting
 • Writing and Editing
 • Computer Games
 • Oil & Energy
 • Nonprofit Organization Management
 • Consumer Electronics
 • Information Technology and Services
 • Financial Services