Svenska kraftnät

 • Website: http://www.svk.se/
 • Size: 501-1,000 employees
 • Overview: Svenska kraftnät arbetar på uppdrag av regeringen och utvecklar och förvaltar Sveriges stamnät för el. I våra kontrollrum ser vi till att det alltid är balans mellan produktion och förbrukning av el i landet. Rubbas denna balans riskerar vi stora störningar i elnätet med allvarliga konsekvenser som följd. Utan oss fungerar inte Sverige. Hos oss arbetar snart 650 engagerade medarbetare som motiveras av vårt samhällsviktiga uppdrag. Den största yrkesgruppen är civilingenjörer men vi har medarbetare med kompetens inom alla områden som krävs för en fungerande verksamhet. Många ekonomer arbetar t.ex. med elmarknadsfrågor, jurister med upphandlingar och IT-specialister med att utveckla och förvalta våra tekniska system för driften av elnätet. Vi bygger ut det svenska stamnätet för att möta framtidens behov på elmarknaden och krav på säkra elleveranser. Det betyder att vi behöver anställa fler kompetenta medarbetare som drivs av ett engagemang för vårt samhällsviktiga uppdrag. ------- Eftersom Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk blir alla inlägg och kommentarer som publiceras på vår sida offentliga handlingar. Detta innebär att vi måste se till att de alltid finns tillgängliga och kan lämnas ut till de som efterfrågar. Enligt Svenska kraftnäts gallringsbeslut tar vi bort inlägg och kommentarer som innehåller: > Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar > Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier > Olovliga våldskildringar eller pornografi > Uppmaningar till brott > Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material > Svordomar eller obscena ord > Kommersiella budskap Vi svarar på frågor under kontorstid. Vi kan inte besvara frågor eller ta emot synpunkter om enskilda ärenden här, vi hänvisar därför sådana frågor till vår registratur: registrator@svk.se. För mer information om hur Svenska kraftnät hanterar personuppgifter och offentlighetsprincipen, besök www.svk.se/personuppgifter-och-offentlighetsprincipen.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Human Resources
 • Political Organization
 • Nonprofit Organization Management
 • Non-profit Organization Management
 • Education Management
 • Staffing and Recruiting
 • Education Management
 • Construction