Stor-Oslo Eiendom

 • Website: http://www.soeiendom.no/
 • Size: 11-50 employees
 • Overview: Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereid eiendomsutvikler og investeringspartner. Selskapet ble etablert i 2001 av Arild Rygg under navnet Stor-Oslo Prosjekt AS. Stor-Oslo Eiendom har gjennom sine 13 år utviklet og gjennomført ca. 600.000 kvm kontor og 1.400 boliger. Selskapet forvalter og utvikler i dag 22 eiendomsutviklingsprosjekter med en samlet realisasjonsverdi på NOK 15 milliarder. Stor-Oslo Eiendom har sin primærkompetanse på bolig, kontor, samt hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen. Selskapet har i dag 25 ansatte med erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse og entreprenør. I 2015 har selskapet gjort en viktig strategisk endring av organisasjonen ved å slå sammen selskapene Stor-Oslo Management og Stor-Oslo Prosjekt til ett selskap, Stor-Oslo Eiendom. Søsterselskapet Stor-Oslo Invest sin virksomhet er uberørt av sammenslåingen.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Financial Services
 • Insurance
 • Leisure, Travel & Tourism
 • Facilities Services
 • Information Services
 • Performing Arts
 • Graphic Design
 • Construction
 • Civil Engineering
 • Industrial Automation