Statens innkrevingssentral

  • Website: http://www.sismo.no
  • Size: 201-500 employees
  • Overview: Statens innkrevingssentral (SI) er en virksomhet underlagt Finansdepartementet som arbeider med å kreve inn statlige krav. Vi er 365 engasjerte ansatte som i 2011 krevde inn ca 3,8 milliarder kroner. SI er en moderne og effektiv offentlig virksomhet. Oppgavene som utføres skal preges av god kvalitet og høy effektivitet. På denne måten skal oppdragsgivere og publikum oppleve høy servicegrad. SI er plassert i Mo i Rana, som har naturomgivelser som byr på alt fra ekstremsport til roligere former for aktiviteter. Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by, og har et rikt natur- og kulturliv. Her finner du en trygg by for familien og en by i stadig utvikling.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Investment Banking
  • Professional Training & Coaching
  • Telecommunications
  • Think Tanks
  • Electrical/Electronic Manufacturing
  • Marketing and Advertising
  • Design