Stakston

 • Website: http://www.stakston.se/
 • Size: 1-10 employees
 • Overview: Stakston är en kommunikationsbyrå. Eller mer av en digital tankesmedja. Mediestrategen Brit Stakston startade egna byrån efter 20 års erfarenhet av att arbeta med kommunikation. Är expertkommentator för frågor om digitalisering, trendspaningar, sociala medier och medievanor. Medie- och kommunikationsspecialist med stor erfarenhet av hur individer, företag och organisationer kan öka sin egen eller sitt företags synlighet. Vet allt om det nya medielandskapet. Specialiserad på digital affärsutveckling och särskilt intresserad av hur mediebranschen och civilsamhället påverkas av digitaliseringen. Arbetar även kontinuerligt med personligt varumärkesbyggande och är en flitigt anlitad talare, inspiratör, workshopledare och moderator. Efter sju års föreläsande om digitalisering med minst 100 framträdanden per år är erfarenheten djup om alla de utmaningar och möjligheter digitaliseringen innebär. Vid sidan av den egna bloggen på Stakston.se är Brit författare till ett antal böcker. Bland annat Politik 2.0 och Gilla – dela engagemang, kunskap och passion i de sociala medierna. Hon arbetar nu med boken ”Tre Tweets är ingen folkstorm”.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Transportation/Trucking/Railroad
 • Pharmaceuticals
 • Marketing and Advertising
 • Computer Hardware
 • Food & Beverages
 • Marketing and Advertising
 • Machinery
 • Hospital & Health Care