Solid Rekruttering AS

 • Website: http://www.solidrekruttering.no
 • Size: 1-10 employees
 • Overview: Solid Rekruttering sin filosofi er å benytte den samlede erfaringen og kontaktnettet vi har opparbeidet oss fra lederstillinger i flere selskaper innen norsk næringsliv for å levere riktig person på riktig plass. Vi har selv erfart hvor viktig en god rekruttering er for at selskapet skal lykkes. ...derfor finner vi den rette

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Law Enforcement
 • Building Materials
 • Civil Engineering
 • Transportation/Trucking/Railroad
 • Entertainment
 • Internet
 • Government Administration
 • Arts and Crafts