About Skolinspektionen

Website
Website
Employees
Employees
201-500 employees View all
Industry
Industry
Government Relations
Location
Location
Sveavägen 159, Stockholm, SE
Description
Information
Skolinspektionen | 14,115 followers on LinkedIn. Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. | Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Fokus i alla Skolinspektionens verksamheter är barns och elevers lika rätt till god utbildning och kunskapsutveckling i en trygg skolmiljö. Skolinspektionen är regionalt organiserad med avdelningar i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå.

Skolinspektionen Alternatives

Frequently Asked Questions about Skolinspektionen

What is Skolinspektionen email format?

The widely used Skolinspektionen email format is {first}.{last} (e.g. [email protected]) with 71.43% adoption across the company.


What is Skolinspektionen customer service number?

To contact Skolinspektionen customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more