Rivners AB

 • Website: http://www.rivners.se/
 • Size: 51-200 employees
 • Overview: Rivners är ett av Sveriges äldsta rivningsföretag som har det stora företagets resurser och det lilla företagets flexibilitet. Rivners har också Sveriges största för rivning specialanpassade maskinpark. Vi utför det mesta inom vårt verksamhetsområde med egen personal, utrustning och maskiner. De underentreprenörer vi använder oss av kontrolleras noggrant både vad gäller seriositet och kunskap. RIVNING Vi erbjuder all förekommande rivning – maskinell samt manuell: Fabriker Rot-rivning Broar Sommarstugor och villor TRANSPORTER Containers Avfall Farligt avfall Maskiner SANERING Via vårt dotterbolag Rivners Sanering AB FÖRSÄLJNING AV NYTT- OCH BEGAGNAT BYGGMATERIAL Ända sedan Rivners AB startade 1966 har en del av affärsidén varit att tillvarata material från husen vi river och sälja detta. Besök gärna vår butik i Länna industriområde, 1 mil söder Om Stockholm. På en yta om Ca. 1000m2 under tak samt 1000m2 utomhus finns mängder av nytt och begagnat byggmaterial.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Import and Export
 • Writing and Editing
 • Marketing and Advertising
 • Internet
 • Consumer Services
 • Financial Services
 • Luxury Goods & Jewelry
 • Real Estate
 • Management Consulting
 • Marketing and Advertising