RSB Management

 • Website: http://www.rsb-management.nl/
 • Size: 1-10 employees
 • Overview: RSB Management, businesspartner in HRM RSB Management inspireert en ondersteunt directies en management binnen veranderende organisaties. Wij werken voor een groot aantal branches, van strategisch tot operationeel niveau. Interim-professionals van hoge kwaliteit De interim-oplossingen van RSB Management getuigen van een grote persoonlijke betrokkenheid. Wij zijn in staat het management op strategisch én tactisch niveau te adviseren. Dat resulteert in naadloos op de behoeften van de organisatie afgestemd beleid. Beleid dat wij kunnen omzetten naar een concreet plan van aanpak. Interim-voorbeelden - Bewaken van de continuïteit bij overbrugging of tijdelijke waarneming - Begeleiden van lijnmanagement bij implementatie van nieuwe methodieken - Ad interim leiding geven aan een HR-afdeling - Begeleiden van reorganisaties en herstructureringen Reorganisatie & verandermanagement Een reorganisatie (professionalisering of inkrimping) geeft vaak onrust in een organisatie. Processen raken verstoord, personeel wordt onzeker en klanten ervaren onduidelijkheid. het verlies van kennis of omzet kan voorkomen worden door een goede, gefaseerde uitrol van een reorganisatie. Met een goed voorbereid en doordacht veranderplan komt uw organisatie sterker uit een reorganisatieproces. Wij treden op als regievoerder tijdens een (aankomende) reorganisatie, waarbij we alle essentiële en noodzakelijke aspecten voorbereiden, uitvoeren én monitoren. RSB Management ontzorgt onder meer bij; - Opstellen draaiboek reorganisatie - Helder en consistente communicatie - Gesprekken met OR en vakbonden - Opstellen en uitvoeren Sociaal Plan - Formatieplaatsenplan - Mobiliteitsvraagstukken (herplaatsingen, outplacement, scholing, etc) - Bezwaren- en begeleidingscommissies - Ontslagprocedures (Wet Melding Collectief Ontslag, UWV, Kantonrechter) RSB Management: klanttevredenheid door gerichte oplossingen.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Religious Institutions
 • Marketing and Advertising
 • Internet
 • Information Services
 • Financial Services
 • Architecture & Planning
 • Leisure, Travel & Tourism
 • Real Estate
 • Transportation/Trucking/Railroad