Pinto Color

  • Website: http://www.pintocolor.eu/
  • Size: 51-200 employees
  • Overview: Pinto është fabrika më moderne në prodhimin e bojrave, e ideuar për të rritur standartin e cilësisë në ndërtim, duke kombinuar teknologjinë inovative, cilësinë e produktit dhe rofesionalizmin. Në këtë mënyrë ne përmiresojmë stilin e jetesës duke garantuar lyerje të sigurta, komode dhe afatgjata. Vizioni jonë është të rritemi duke ofruar një gamë të gjerë produktesh cilësore, miqësore ndaj mjedisit që përmirësojnë jetesën e konsumatorëve tanë duke u plotësuar atyre çdo nevojë. Ne besojmë në cilësinë e rezinave dhe kolorantet që përdorim janë të gjitha të çertifikuara me standarte Europiane.Eksperienca italiane në prodhim është ajo çfarë na ofron një avantazh konkurues duke na lejuar të ofrojmë bojra me karakteristika unikale dhe me performancë të pakrahasueshme.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Leisure, Travel & Tourism
  • Information Technology & Services
  • Internet
  • Transportation/Trucking/Railroad
  • Computer Hardware
  • Mechanical or Industrial Engineering
  • Consumer Services