People4process

  • Website: http://www.people4process.nl/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: De waarde die onze klanten bieden aan burgers in het publieke domein hangt meer en meer af van hun vermogen in te spelen op veranderende omstandigheden, trends en nieuwe wetgeving. People4process adviseert en ondersteunt publieke organisaties bij het verbeteren van hun prestaties door het uitdenken en versterken van hun werkprocessen. Wij bouwen samen met u aan afdelingen en organisaties die geen genoegen nemen met middelmaat maar de ambitie hebben om het elke dag een stap beter te doen. Niet omdat het moet, maar vanuit de wens om klanten een uitstekend product of dienst te leveren tegen aanvaardbare (maatschappelijke) kosten. Wij dragen het gedachtegoed van procesmatig werken en lean management op een inspirerende wijze over op managers en medewerkers waardoor deze zelf beter in staat zijn om te sturen op kwaliteit, doorlooptijd en kosten. Vanuit een praktische benadering waarbij uw mensen en hun leerproces centraal staan. Het werkplezier van leidinggevenden en medewerkers verhogen door met hen de kunst van continu verbeteren te delen, dat is onze missie!

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Renewables & Environment
  • Fine Art
  • Financial Services
  • Restaurants
  • Government Administration
  • Food & Beverages
  • Security and Investigations