Oculos

 • Website: http://www.oculos.no
 • Size: 11-50 employees
 • Overview: Oculos er et ledende MarTek byrå i Norge og eksperter på å skape personlig og sømløs kommunikasjon gjennom hele kundereisen. Vår erfaring er at kommunikasjon basert på data og kundeinnsikt, gir målbare og treffsikre resultater. Og på dette området tilbyr vi bransjens beste rådgivere og "doer’s" innen et bredt spekter av digitale disipliner. Vi bruker også de ledende verktøyene for å jobbe effektivt på tvers av kanalene: HubSpot, Adobe, SAP, Voyado, Apsis, Emarsys – for å nevne noen. Vårt hovedkontor ligger i Oslo sentrum og dekker alle hovedbyer i Norge. Vi er en del av byrånettverket som heter Ahead Group Norway, sammen med Hyper Redink, Nova Vista, Uniform og dets tilknyttede selskaper i Sverige og Danmark.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Real Estate
 • Commercial Real Estate
 • Information Technology & Services
 • Computer Networking
 • Staffing & Recruiting
 • Facilities Services
 • Architecture & Planning
 • Marketing and Advertising