Neuf & Associates

 • Website: http://www.neuf-associates.nl/
 • Size: 11-50 employees
 • Overview: Bij Neuf & Associates staan kennis, netwerk en innovatie op gebied van Ruimte en Infra centraal. Het is onze ambitie om professionals en opdrachtgevers te verbinden, te faciliteren en te inspireren. Kennis is de belangrijkste pijler onder de organisatie van Neuf & Associates. Onze kennis concentreert zich rond Project-, Proces- en Contractmanagement van complexe Ruimtelijke en Infrastructurele opgaven van overheden. Het onderhouden en ontwikkelen van onze kennis is onze levensader. Wij lezen, wij leren, wij documenteren, wij publiceren en wij leiden op. Daarnaast organiseren wij met en voor onze professionals en opdrachtgevers tweemaandelijks vakinhoudelijke bijeenkomsten aan de hand van actuele ruimtelijke onderwerpen. Actuele kennisonderwerpen zijn voor ons innovatieve contractering (DBFMO/SCB), (vastgelopen) gebiedsontwikkelingen, (PPS), inkoop en aanbestedingsadvies, leegstand en (vastgelopen) bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Goede professionals zijn voor Neuf & Associates professionals met inhoudelijke kennis en ervaring, die daarnaast beschikken over een gezonde dosis ondernemerschap, innoverend vermogen, implementatiekracht, persoonlijkheid en plezier in hun werk. De kern van ons netwerk aan professionals bestaat uit onze Partners en medewerkers. Daar omheen werken wij met een selectieve schil Associates. Het onderhouden en ontwikkelen van ons netwerk is voor ons eveneens core business. Door hier zeven jaar intensief en selectief aan te werken is een buitengewoon krachtig fundament ontwikkeld. Opdrachtgevers die ons benaderen zijn veelal ons (semi-) overheidsinstellingen die zich bezighouden met beleid en projecten op gebied van Ruimte en Infra. Wij leveren kennis en capaciteit enerzijds. En advies en innovatieve oplossingen anderzijds. Al ruim zeven jaar wordt onze kennis en capaciteit op deze wijze betrokken bij actuele uitdagende ruimtelijke vraagstukken van overheden.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Capital Markets
 • Apparel & Fashion
 • Motion Pictures and Film
 • Mechanical Or Industrial Engineering
 • Facilities Services
 • Retail
 • Public Relations and Communications
 • Information Technology and Services
 • Translation & Localization