Netdoktor.se

  • Website: http://www.netdoktor.se/
  • Size: 11-50 employees
  • Overview: Netdoktors mål är att förbättra folkhälsan genom hälsoupplysning och medicinsk information på ett språk som alla kan förstå. På så sätt medverkar Netdoktor till att utjämna kunskapsklyftan mellan läkare och befolkning. Mer än 100 framstående svenska läkare, specialister och andra medicinska experter skriver, redigerar och uppdaterar innehållet på Netdoktor.se samt besvarar frågor från användarna i brevlådorna online. Samtliga tjänster på Netdoktor, som till exempel communities, är utarbetade av ett redaktionellt team med läkare, specialister, journalister och webbutvecklare. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor.se är en tjänst som är gratis för användaren, dock kan specifika tjänster vara avgiftsbelagda. Verksamheten finansieras i huvudsak genom att sponsorer och annonser syns på Netdoktors sidor. Viktigt att påpeka är att det redaktionella innehållet är helt oberoende och att sponsorer och annonsköpare inte kan påverka innehållet i texter eller annat material. Netdoktor.se AB driver också NetdoktorPro.se – medicinskt verktyg för läkare som bygger på en vision om att skapa en svensk internetresurs av högsta medicinska kvalitet, där den senaste medicinska kunskapen görs tillgänglig för alla läkare. Netdoktor.se AB som äger och driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se, har sitt säte på Holländargatan 22 i Stockholm och drivs av dess grundare sedan 2002. I mars 2010 gick mediekoncernen Bonnier via investmentbolaget B Media Invest in som delägare i företaget.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Energy
  • Tourism
  • Enterprise Software