NVLP Nederlandse Vereniging van LymePatienten

  • Website: http://lymevereniging.nl/
  • Size: 11-50 employees
  • Overview: Netherlands Association of Lyme Patients strive for: Een zo'n ruim mogelijke voorlichting voor zowel de Lymepatiënt als arts, waarbij ruimte wordt geboden aan de verschillende wetenschappelijke opvattingen. Bevorderen dat er diagnose en behandelmethoden beschikbaar komen volgens verschillende wetenschappelijke richtlijnen. Stimuleren dat patiënten de keuze krijgen volgens welke richtlijn zij behandeld willen worden in overleg met de arts. Het aanpassen van de CBO-richtlijnen door deel te nemen aan een herziening. Hiermee hopen wij tot richtlijnen te komen, die beter aansluiten op de praktijk. Streven naar erkenning van de chronische vorm van de ziekte van Lyme, die kan wijzen op een voortdurende infectie. Voorlichting geven aan derden, waaronder de medische wereld, UWV, verzekeraars en het algemeen publiek. Het organiseren van congressen voor wetenschappers en artsen uit zowel binnen- als buitenland. Het bevorderen van oprichting van Lymecentra e.a. Publiceren van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de ziekte van Lyme en het stimuleren van discussie. Bevorderen van lotgenotencontact in de verschillende regio's. Een verenigingsblad met heldere informatie waar ook plaats is voor de verhalen en wensen van Lymepatiënten. Een informatieve website waar de leden hun stem kunnen laten klinken via een forum. Een telefonische dienst waar patiënten begrip en goede informatie krijgen.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Photography
  • Information Technology and Services
  • Motion Pictures and Film
  • Nonprofit Organization Management
  • Automotive
  • Management Consulting
  • Newspapers