Motolak o.s.

  • Website: http://www.motolak.org/
  • Size: 51-200 employees
  • Overview: Jako studentský spolek se snažíme otevírat bránu do bohatšího studentského života mediků, a odlehčit tím strastiplnou cestu za vysněným titulem. Chceme podpořit seberealizaci studentů, pomoci v jejich vzájemné spolupráci, chceme se bavit i vzdělávat, chceme pomáhat. A nakonec chceme šířit dobré jméno fakulty, jako i celé univerzity, a tím se stát jedním z nejaktivnějších studentských spolků.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Information Technology and Services
  • Farming
  • Education Management
  • Information Technology and Services
  • Renewables & Environment
  • Computer Software
  • Information Technology & Services