Miljöstegen

 • Website: http://www.miljostegen.se/
 • Size: 1-10 employees
 • Overview: Vi på Miljöstegen har erfarenhet av att vara med och starta miljöarbete och utbilda i vitt skilda verksamheter. Allt i från enskilda firmor, hantverksföretag, små och medelstora företag, kommunala verksamheter, till hela eller delar av koncerner. Miljöstegen arbetar bl.a med: - Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas - ISO 14 001 - EMAS - Miljöutbildningar inom ett brett spektra - Miljörådgivning - Stöd till Egenkontroll - Miljöanpassning av evenemang - Inhyrd miljöansvarig - Projektledning - Metodutveckling Läs mer på vår hemsida www.miljostegen.se

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Mechanical or Industrial Engineering
 • Medical Devices
 • Electrical & Electronic Manufacturing
 • Financial Services
 • Packaging and Containers
 • Entertainment
 • Financial Services
 • Public Relations and Communications
 • Consumer Electronics