Mediafleta - Cisco Networking Academy

  • Website: http://www.mediafleta.org/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: Mediafleta synon që të rris nivelin e pjesëmarrjës së shoqërisë tonë në shfrytëzimin e Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit dukë kontribuar në ndërtimin e strategjive dhe duke marrë pjesë në vazhdimësi në proceset e zhvillimit të TIK-ut duke zhvilluar iniciativa të reja në komunitet dhe promovimin e zhvillimit të aktiviteteve digjitale në të ardhmen. Teknologjia Informative si një mjet shumë i rëndësishëm për të bërë ndryshime në shoqëri, duke përdorur teknikat e reja, si dhe nëpërmjet tyre të ndikojmë në komunitet për të zhvilluar një jetë më të mirë dhe më të lehtë në edukim, arsim etj.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Consulting
  • Robotics
  • Digital Media
  • Journalism