Masala Consultors

  • Website: http://www.masalaconsultors.com/
  • Size: 11-50 employees
  • Overview: MASALA Consultors, Engineering Consultancy, SLP, és una organització que desenvolupa projectes d’estructures arquitectòniques dins un ventall el més ample possible; des d’intervencions en edificis residencials, comercials i d’oficines, en edificis representatius i d’un marcat component públic, com en intervencions en el patrimoni arquitectònic. L’activitat de MASALA Consultors, té un bagatge de més de 25 anys d’experiència tot i que es tracta d’una empresa és de recent creació, fundada l’any 2013 per Miquel Àngel Sala. El seu fundador va iniciar la seva carrera professional amb AREINSA, passant successivament per BOMA (Brufau Obiol Moya Associats), RBiA (Robert Brufau i Associats), Sala Consultors i BOMA INPASA, assolint en aquesta última el càrrec de Director General d’Edificació, en el període 2010-2013. L’any 2013 finalitza la seva col·laboració amb BOMA INPASA per fundar MASALA CONSULTORS. MASALA Consultors, té com a VISIÓ, la de liderar en el sector de l’edificació, la redacció dels projectes d’estructures que tinguin un alt contingut arquitectònic, aportant solucions de qualitat, eficiència i de màxim respecte pel medi ambient, amb el clar objectiu final d’assolir sempre la satisfacció del nostre client. Per a les tasques de rehabilitació més complexes, MASALA Consultors, col·labora habitualment amb en Robert Brufau i Niubó, Doctor Arquitecte, que ha estat fundador de les empreses anteriorment enumerades, liderant en totes elles el seu desenvolupament i creixement. Aquesta col·laboració consisteix en el seu inestimable assessorament donada la seva gran i reconeguda experiència, tant en l’àmbit de la redacció de projectes i posterior direcció d’aquests, com en l’àmbit de la investigació de nous materials i les seves aplicacions donada la seva important vessant docent.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Hospital & Health Care
  • Packaging & Containers
  • Telecommunications
  • Information Technology & Services
  • Government Relations