Maatschap Fysiotherapie "Arnhem en Velp"

 • Website: http://www.fysio-dynamiek.nl/
 • Size: 11-50 employees
 • Overview: De Maatschap wil zich ontwikkelen naar een patiëntgericht samenwerkingsverband waar kwalitatief hoogstaande, veelal gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg word verleend. Door middel van een efficiënte bedrijfsvoering, goede collegiale en interdisciplinaire samenwerking en het benutten van mogelijkheden voor verdere ontwikkeling wordt een herkenbare goed functionerende praktijkorganisatie gerealiseerd. Daarbij willen we een serieuze partner zijn in de samenwerking met verwijzers, zorgverzekeraars, opdrachtgevers en andere (para-) medische disciplines. Onze manier van werken komt voort uit de overtuiging dat we als paramedicus naast de medicus staan. We zijn autonoom in onze beroepsuitoefening, hebben een eigen “body of knowledge”, een beroepseigen diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten. Als fysiotherapeut richten wij ons niet primair op het genezen van een ziekte of aandoening, maar op het bevorderen, handhaven of herstellen van functionele activiteiten en participatie. Daarbij zijn de belangrijkste interventies het geven van informatie en adviezen, coachen, trainen, oefenen, pijn bestrijden en het optimaliseren van relevante persoonsgebonden omgevingsfactoren.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Hospitality
 • Utilities
 • Renewables & Environment
 • Architecture & Planning
 • Management Consulting
 • Import and Export
 • Management Consulting
 • Entertainment
 • Restaurants