Maak-Werk-van-je-Werk!

  • Website: http://www.maakwerkvanjewerk.nl/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen.’ Met deze instelling gaan miljoenen mensen dagelijks naar hun werk. Ze weten dat ze niet tot de toppers behoren, maar willen ook zeker niet afhaken. Het zijn de vele mensen die onze economie draaiende houden. Die wel ambities hebben, maar deze niet alleen op het werk projecteren. Die talenten hebben, maar er niet zeker van zijn dat ze die ook te nvolle kunnen ontplooien. Die wel carrière willen maken, maar niet ten koste van alles. Vrienden en familie, hun buren, zijn hen minstens net zo lief als hun collega’s. Voor hen is er eigenlijk te weinig aandacht in de bedrijfsacademies, opleidingsprogramma’s en scholingsfondsen. Maak-Werk-van-je-Werk! wil hier verandering in brengen door een infrastructuur te ontwikkelen, waarin leren op de werkplek een vanzelfsprekend onderdeel van het werk zelf wordt. Dat ten goede komt aan de prestaties op de werkvloer, maar ook aan de persoonlijke ontwikkeling van de werkende. Wij kiezen principieel voor een opleidingsperspectief, bezien vanuit de medewerker en niet vanuit de organisatie. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat dan het beste in uw medewerkers boven komt en zij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw organisatie. Maar vooral omdat zij op die manier het beste in staat zijn, hun eigen loopbaan en levensloop uit te stippelen. Maak-Werk-van-je-Werk! biedt een infrastructuur voor leren op de werkplek, waar medewerker èn organisatie beter van worden.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • SaaS
  • Photo Sharing
  • Health Care
  • Software
  • Developer APIs