Los Consult

  • Website: http://www.losconsult.nl/
  • Size: 1-10 employees
  • Overview: Los Consult is een zelfstandig adviesbureau met ruime ervaring op het gebied van privaatrecht, vastgoed, grond en gebiedsontwikkelingsprojecten. Heeft u een juridische vraag en bent u op zoek naar iemand die: - kennis heeft van bestaande wet- en regelgeving, - de juiste juridische randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen kan scheppen, - ingewikkelde vraagstukken terug kan brengen tot de kern, - snel kan schakelen tussen het uitvoerende en bestuurlijke niveau in een organisatie, - samen met partijen tot heldere afspraken kan komen? Dan kan Los Consult u uitkomst bieden. Los Consult kan u bijstaan als juridisch adviseur/juridisch procesbegeleider, penvoerder c.q. contractschrijver of interim jurist.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Telecommunications
  • Hospital & Health Care
  • Transportation/Trucking/Railroad
  • Hospital & Health Care
  • Media Production
  • Online Media
  • Education Management