Kynningsrud Prefab AB Email Format & Employee Directory

Kynningsrud Prefab AB email address format Percentage
{first}.{last} 100%
Kynningsrud Prefab AB email address format

{first}.{last}

Percentage

100%

Kynningsrud Prefab AB, med fabrik och produktion i Uddevalla, är en komplett betongelementleverantör och stomentreprenör med uppdrag inom större bygg- och anläggningsprojekt. I vår fabrik som är en av Sveriges modernaste i sitt slag, har vi kapacitet att tillverka över 200 000 ton betongprodukter per år. Och vi kommer att bli ännu större – vår vision är att öka produktionskapaciteten ytterligare de kommande åren. Detta innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ett stort urval av produkter kombinerat med en väl tilltagen tillverkningskapacitet. Kynningsrud Prefab ingår som en del av norska Kynningsrudsgruppen tillsammans med Kynningsrud Fundamentering och Kynningsrud Fastighet. Kynningrudsgruppen är verksamma på såväl den svenska som norska marknaden inom produktion och montage av betongelement, stålkonstruktioner och grundläggning. Den totala omsättningen för företagsgruppen uppgick under 2014 till närmare 1,1 miljard svenska kronor.

Kynningsrud Prefab AB contact details

Number of employees:
Industry:
Construction
Location:
Address:
Phone: