Jong Hoogland

 • Website: http://www.jonghoogland.nl/
 • Size: 201-500 employees
 • Overview: Over ons Onze vereniging is op 1 juli 1967 opgericht onder de naam Katholieke Plattelands Jongeren (K.P.J.) Hoogland. Sinds 1 juli 1996 is onze naam veranderd in JONG HOOGLAND. Sinds 2010 zijn wij verbonden aan Plattelandsjongeren, een overkoepelende organisatie voor jongerenverenigingen waarbij wij o.a. verzekeringen hebben afgesloten. Het bestuur houdt maandelijks een bestuursvergadering en eenmaal per jaar vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt het afgelopen verenigingsjaar besproken, wordt het financieel jaarverslag behandeld, worden er bestuursleden (her)verkozen en kunnen leden hun stem uitbrengen. Het bestuur van Jong Hoogland bestaat uit onderstaande personen. Naam Functie Vacant Voorzitter Sophie Bruins Secretaris Mariëlle van Wieringen Penningmeester Wouter van Schagen Ledenadministratie Jacqueline van Burgsteeden Algemeen Kim de Graaff Algemeen Floor de Boer Dorpsfeest Vincent Vreekamp Dorpsfeest

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Electrical & Electronic Manufacturing
 • Construction
 • Security and Investigations
 • Non-profit Organization Management
 • Education Management
 • Marketing & Advertising
 • Human Resources
 • Arts and Crafts