Institut del Teatre

  • Website: http://www.institutdelteatre.cat
  • Size: 201-500 employees
  • Overview: És un centre superior de formació, investigació i difusió de les arts escèniques creat l'any 1913. El conjunt de totes aquestes activitats el configuren com a una de les institucions escèniques amb més dinamisme i potencial d'Europa. Està format per quatre escoles (l'Escola Superior d'Art Dramàtic i el Conservatori Superior de Dansa, centres on es poden cursar estudis de grau superior; l'Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa, centre que integra els estudis de secundària amb els estudis de dansa ; i l'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, que ofereix estudis de formació professional superior), un Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques i cinc sales teatrals. Té la seu central a Barcelona i dos centres territorials a Terrassa i Vic.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Leisure, Travel & Tourism
  • Hospital & Health Care
  • Information Technology and Services
  • Mechanical Or Industrial Engineering
  • Environmental Services