Incitamentum- consulting, training & coaching

  • Website: http://www.incitamentum.com/
  • Size: 11-50 employees
  • Overview: Incitamentum is uw partner! Incitamentum is een advies-, trainings-, coachings- en onderzoeksbureau op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Wij zijn experts op het gebied van: -arbeidsverhoudingen, -organisatieveranderingen, -leerprocessen, -en financiële bedrijfsvoering. We bieden u onze jarenlange ervaring aan waarbij we elkaar onderling professioneel ondersteunen, kennis delen en groeien bij iedere ervaring door onze onderlinge open communicatie om uw ambities tot klinkende resultaten te brengen. Samen met u ontwikkelen we graag een pragmatische, resultaatgerichte aanpak door ons overgoten met een gezonde dosis humor en zelfkennis. Incitamentum -analyseert problemen en ontwikkelingen die spelen in en rond uw bedrijf in relatie tot uw marktpositie, de marktontwikkelingen, uw organisatie en de arbeidsverhoudingen, -zet succesvol veranderingen in gang!, -steunt u, op het gebied van uw arbeidsorganisatie en de positie van uw bedrijf, -koppelt ontwikkeling van mensen aan de ontwikkelingen van uw bedrijf, -coacht en traint bedrijven in het verbeteren van besluitvormingsprocessen, -verbetert uw marktpositie en bedrijfsvoering in alle opzichten. Incitamentum onderscheidt zich.. Het valt ons op dat veel dienstverlenende bedrijven gespecialiseerd advies bieden. U bent dan als opdrachtgever afhankelijk van de specifieke diensten van de opdrachtnemer. Incitamentum vindt dat de opdrachtgever centraal moet staan. Er is nu meer dan ooit behoefte aan een integrale, vraaggerichte aanpak.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Professional Training & Coaching
  • Environmental Services
  • Real Estate
  • Information Technology & Services