INTERIM SEARCH AB

  • Website: http://www.interimsearch.se/
  • Size: 11-50 employees
  • Overview: Interim Search har ett angeläget mål: att lösa dina tillfälliga resursbehov. Vi tror på specialisering och har fullt fokus på att lösa tidsbegränsade behov av chefer/specialister inom Ekonomi & Finans, Human Resources och General Management. Vi har mångårig erfarenhet av rekrytering och en stark lokal förankring. Det ger oss tillgång till ett omfattande, uppdaterat, unikt nätverk av interimkonsulter och en kvalitetssäkrad metod för rekrytering. Vår ledstjärna för att nå ömsesidig och långsiktig framgång är enkel: först när vi hjälpt våra kunder att nå sina mål, har vi uppnått våra. Kontakta oss: 08-556 46 000 kontakt@interimsearch.se www.interimsearch.se www.interimsearchnews.com ____________________ Interim Search has one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management. We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process. Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. Please contact us for a confidential discussion. Contact us: +46 (0)8-556 460 00 contact@interimsearch.com www.interimsearch.com

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Civil Engineering
  • Consumer Services
  • Marketing and Advertising
  • Consumer Services
  • Building Materials
  • Information Technology & Services