Göteborgs Stadshus AB

  • Website: http://www.goteborg.se
  • Size: 201-500 employees
  • Overview: Koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB är ägare till alla Göteborgs Stads kommunala bolag som är ordnade i sju moderkluster, tre regionala bolag och två interna bolag. Totalt arbetar omkring 6 500 personer i stadens bolag. Till koncernbolaget räknas också Göteborgs Stads filial i Bryssel, med tre medarbetare. Vad gör Göteborgs Stadshus? Dialog, stöd och finansiell samordning. Det är tre av Göteborgs Stadshus viktigaste arbetsredskap. Vår roll är att effektivisera den politiska styrningen och samordningen av stadens bolag, utifrån kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

  • Luxury Goods & Jewelry
  • Logistics and Supply Chain
  • Information Technology & Services
  • Architecture & Planning
  • Logistics and Supply Chain
  • Online Media
  • Mechanical Or Industrial Engineering